Grozs

Garantija un atgriešana

GalvenaisGarantija un atgriešana

1. GARANTIJA

  • Visiem kerietsmartu.lv pārdotajiem produktiem tiek dota 2 gadu ražotāja garantija.
  • Baterijai tiek dota 6 mēnešu garantija.

1.1. Ja prece, kuru iegādājāties, sabojājas garantijas laikā, tad garantijas remonts ir bez maksas. Šādos gadījumos lūdzu sazinieties ar mums http://kerietsmartu.lv/par-mums/ sadaļā norādītajiem kontaktiem. Sabojātu preču vai to daļu sūtīšanas izdevumus apmaksā pircējs.
1.2. Garantija ir spēkā tikai tādos gadījumos, ja preces bojājums nav saistīts ar mehānisku bojājumu vai nepareizu lietošanu, bet ir ražotāja defekts. Garantijas laikā salaboto vai apmainīto preci pircējam piegādā bez maksas. 
1.3. Nododot preci garantijas remontam, obligāti klāt jāpievieno preces pirkšanas dokumentu. 
1.4. Garantijas defekti tiek laboti Latvijas tiesību aktos noteiktajā termiņā. 
1.5. Pērkot no kerietsmartu.lv, Jūs piekrītiet garantijas noteikumiem.

2. ATGRIEŠANA

2.1. Pircējs pats apmaksā kvalitatīvas vai apmaināmas preces sūtīšanas izdevumus.
2.2. Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci (-es) 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. 
2.3. Atgriežot preces pēc vairāk nekā 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām no preces saņemšanas dienas, tiek piemēroti Latvijas Republikas Mazumtirdzniecības noteikumi.
2.4. Atgriežamajai precei jābūt nesabojatā oriģinālajā iepakojumā. Prece nedrīkst būt bojāta vai lietota, vai zaudējusi izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves un t.t.). To atgriež tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma. Atgrieztajai precei obligāti klāt jāpievieno (nodrukāts) preces iegādes dokuments (pasūtījuma, pārskaitījuma kopija). 
2.5. Atgriežot kvalitatīvu preci, Pircējam tiek atgriezta tikai par preci samaksātā naudas summa. Sūtījuma izdevumi pircējam netiek atgriezti.  
2.6.Atgriežot saņemto, bet nepareizo preci, Pārdevējs apņemas apmainīt tādu preci pret vajadzīgo preci. Ja vajadzīgo preci nevar piegādāt, tad Pircējam tiek atgriezta visa nauda (par preci un sūtīšanas izdevumiem). 
2.7. Ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece, tad Pārdevējs apņemas apmainīt nekvalitatīvu preci pret analogisku preci vai atgriezt naudu Pircējam.  
2.8. Nekvalitatīvu preci (-es), Pircējs var atgriezt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, par to informējot Pārdevēju e-pastā, pievienojot nekvalitatīvās preces un/vai sūtījuma fotogrāfijas vai video, kā arī aprakstot radušos problēmu. 
2.9. Atgriežamajai nekvalitatīvajai precei jābūt nesabojatā oriģinālajā iepakojumā. Prece nedrīkst būt bojāta vai lietota, vai zaudējusi izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves un t.t.). To atgriež tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma. Atgrieztajai precei obligāti klāt jāpievieno (nodrukāts) preces iegādes dokuments.  
2.10. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās prekes, ja Pircējs neievēro un nepilda Noteikumu 2.3-2.9 punktos noteikto preču atgriešanas kārtību. 
2.11. Ja par preci Pircējs maksāja ar dāvanu kuponu, tad tiek atgriezts kupons un papildus piemaksātā summa (ja tāda tika maksāta).  
2.12. Ja Pircējs atgrieza preci, kas tika pirkta ar atlaidi, tad atgriež atlaides dienā par preci samaksāto naudas summu.