Grozs

Tirdzniecības noteikumi

GalvenaisTirdzniecības noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā tiek noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un to apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi preču pirkšanas-pārdošanas interneta veikalā  kerietsmartu.lv saistītie nosacījumi.  
1.2. Pircējs, iesniedzot pasūtījuma apstiprinājumu, piekrīt šiem Noteikumiem.
1.3. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs  interneta veikalā ir noformējis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies norēķinu veidu un iepazinies ar Noteikumiem un nosacījumiem nospiedis pogu „ Apmaksāt“.

2. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

2.1. Piesakot preces  interneta veikalā kerietsmartu.lv, pircējam pirkšanas brīdī obligāti ir jānorāda šādi dati: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
2.3. Iesniedzot pasūtījumu Pircējs piekrīt, ka viņa norādītie dati būs izmantoti, lai izpildītu pasūtījumu. Pircējs tāpat piekrīt, ka uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiek sūtīti informatīvi ziņojumi , kas ir nepieciešami preču pasūtījuma  izpildes nolūkos.
2.4. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem.

3. IEGĀDES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam norunāto summa par pasūtītajām precēm, un tās pieņemt. 
3.2. Pasūtījuma veidlapā norādīt pareizo informāciju. 
3.3. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma – pārdošanas līguma, saskaņā ar šajos noteikumos  8. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. 
3.4. Pircējs, piesakot pasūtījumu interneta veikalā kerietsmartu.lv piekrīt pirkšanas – pārdošanas Noteikumiem un apņemas tos ievērot saskaņā ar LV noteiktajiem likumdošanas aktiem.

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus nosacījumus Pircējam pienācīgi izmantot interneta veikala kerietsmartu.lv piedāvātos pakalpojumus. 
4.2. Ja pircējs mēģina apdraudēt interneta veikala darba  stabilitāti un drošību vai neievēro savus pienākumus, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot, apturēt vai atsaukt pircējam iespēju iegādāties interneta veikalā. 
4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības un apņemas Pircēja personisko informāciju, norādītu pasūtījuma pirkšanas veidlapā nenodot trešajām personām. 
4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam pasūtītās preces pircējam norādītajā adresē. 
4.5. Pārdevējs, neparedzētu apstākļu gadījumā, var apturēt vai pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam. 
4.6. Pārdevējs var vienpusēji mainīt  šī Līguma noteikumus.

5. PREČU PASŪTĪŠANA, CENAS, NORĒĶINĀŠANĀS KĀRTĪBA, TERMIŅI

5.1. Interneta veikalā iepērkoties tiešsaistē Pircējs var pirkt 7 dienas nedēļā un 24 stundas diennaktī. 
5.2. Visas preču cenas interneta veikalā norādītas eiro, ieskaitot PVN. 
5.3. Pircējs par precēm var norēķināties:
5.3.1. izmantojot savu elektroniskās bankas sistēmu – naudu Pircējs ieskaita kerietsmartu.lv norēķina kontā. 
5.3.2. izmantojot maksājuma starpnieku www.paysera.lv pakalpojumus. 
5.3.3. skaidrā naudā, ierodoties birojā  – Konstitucijos pr. 23A – 205, LT – 08105, Viļņa.

6. PREČU PIEGĀDE

6.1. Pircējs apņemas precīzi norādīt piegādes vietu. 
6.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs preces pats nevar pieņemt, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesības izteikt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nepiemērotam subjektam. 
6.3. Preces Pircējam tiek piegādātas izmantojot „OmnivaLV“ pakalpojumus. 
6.4. Preces Pircējam tiek izsūtītas nākošajā dienā pēc samaksas apstiprinājuma. 
6.5. Latvijā preces tiek piegādātas 1-3 darba dienu laikā. 
6.6. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces Pircējam nav savlaicīgi piegādātas, dēļ Pircēja vainas vai no Pārdevējam neatkarīgiem apstākļiem.  
6.7. Pircējam obligāti nekavējoties vajag informēt Pārdevēju, ja sūtījums ir saņemts bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir saņemtas nepasūtītas preces vai preču skaits ir nepilnīgs, nepilna preču komplektācija.  
6.8. Pircējam obligāti pa e-pastu ir jāizsūta Pārdevējam bojāta sūtījuma un (vai) preces (-ču) fotogrāfijas.

7. PREČU KVALITĀTE, GARANTIJA 

7.1. Visām interneta veikalā kerietsmartu.lv esošajām precēm tehniskie dati tiek norādīti pie katras preces pieliktajā preces aprakstā.
7.2. Veikalā parādīto preču apjoms attēlos  ne vienmēr ir saistīts ar preces cenu. Var parādīt vairākas preces, bet cena norādīta vienai precei. Mērvienības ir norādītas preču aprakstos . Preces krāsa, atkarībā no Pircēja lietotā monitora, var nedaudz atšķirties.
7.3. Pārdevējs atsevišķiem ražojumu veidiem var nodrošināt atbilstošu kvalitātes garantiju, kuras termiņš un citi nosacījumi ir norādīti preces aprakstā.  
7.4. Visām precēm ir piešķirti ražotāja noteiktie termiņi. Garantijas termiņš ir norādīts Jums izsniegtajā garantijas talonā, vai tam līdzvērtīgā citā dokumentā.  
7.5. Ja prece sabojājas garantijas termiņa laikā, izņemot gadījumus, ja bojājumi nav ražotāja vai kerietsmartu.lv vaina – remonts tiek veikts bez maksas. 
7.6. Iesniedzot preci remontam, Jums obligāti jāuzrāda preces pirkšanas apstiprinātu dokumentu (faktūrrēķinu vai kvīti par naudas pieņemšanu).

8. PREČU ATGRIEŠANA UN MAIŅA

 

8.1. Pircējam atpakaļ preces ir jāsūta ierakstīta sūtījumā. Reģistrētā sūtījuma  numurs obligāti jāpaziņo Pārdevējam ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc sūtījuma izsūtīšanas. 
8.2. Atgriežot kvalitatīvu vai maiņai paredzētu preci, sūtījuma izdevumus sedz pircējs. 
8.3. Atgriezt preci (-es) Pircējs var 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad preces tika piegādātas Pircējam. 
8.4. Atgriežot preces pēc vairāk nekā 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām no preces saņemšanas dienas, tiek piemēroti Latvijas Republikas Mazumtirdzniecības noteikumi. 
8.5. Atgriežamajai precei jābūt nesabojatā oriģinālajā iepakojumā. Prece nedrīkst būt bojāta vai lietota, vai zaudējusi izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves un t.t.). To atgriež tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma. Atgrieztajai precei obligāti klāt jāpievieno (nodrukāts) preces iegādes dokuments (pasūtījuma, pārskaitījuma kopija). 
8.6. Atgriežot kvalitatīvu preci, Pircējam tiek atgriezta tikai par preci samaksātā naudas summa. Sūtījuma izdevumi pircējam netiek atgriezti. 
8.7. Atgriežot saņemto, bet nepareizo preci, Pārdevējs apņemas apmainīt tādu preci pret vajadzīgo preci. Ja vajadzīgo preci nevar piegādāt, tad Pircējam tiek atgriezta visa nauda (par preci un sūtīšanas izdevumiem).  
8.8. Ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece, tad Pārdevējs apņemas apmainīt nekvalitatīvu preci pret analogisku preci vai atgriezt naudu Pircējam.  
8.9. Nekvalitatīvu preci (-es), Pircējs var atgriezt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, par to informējot Pārdevēju e-pastā, pievienojot nekvalitatīvās preces un/vai sūtījuma fotogrāfijas vai video, kā arī aprakstīt radušos problēmu un aizpildīt speciālu  preču maiņas – atgriešanas veidlapu tīmekļa „Preču atgriešana“ nodaļā.  
8.10. Atgriežamajai nekvalitatīvajai precei jābūt nesabojatā oriģinālajā iepakojumā. Prece nedrīkst būt bojāta vai lietota, vai zaudējusi izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves un t.t.). To atgriež tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma. Atgrieztajai precei obligāti klāt jāpievieno (nodrukāts) preces iegādes dokuments.  
8.11. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro un nepilda Noteikumu 8.3, 8.5, 8.9-8.10 punktos noteikto preču atgriešanas kārtību.  
8.12. Ja par preci Pircējs maksāja ar dāvanu kuponu, tad tiek atgriezts kupons un papildus piemaksātā summa (ja tāda tika maksāta). 
8.13. Ja Pircējs atgrieza preci, kas tika pirkta ar atlaidi, tad atgriež atlaides dienā par preci samaksāto naudas summu.

9. MĀRKETINGS UN INFORMĀCIJA

9.1. Pārdevējs interneta veikalā kerietsmartu.lv var organizēt dažādas akcijas un piedāvājumus. 
9.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, mainīt akciju  noteikumus, kā arī atcelt pašas akcijas. Jebkura akcijas noteikuma vai noteiktās kārtības izmaiņas ir spēkā no brīža, kad tiek ieviesti grozījumi. Akcija nav spēkā, no tās atcelšanas brīža.  
9.3. Pārdevējs nosūta ziņojumus Pircējam uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto eletronisko pasta adresi. 
9.4. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja interneta veikala nodaļas “Kontakti” norādītajiem kontaktiem.  
9.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinošus ziņojumus, ja ir traucējumi interneta pieslēgumā, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklā, vai ziņas nokļūst surogātpasta kategorijā, kā arī, ja Pircējs ir  nepareizi norādījis datus.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. Šie preču pirkšanas  – pārdošanas Noteikumi izveidoti saskaņā ar LV normatīvajiem aktiem. 
10.2. Šie Noteikumi ir piemēroti LV likumdošanai. Jebkuri strīdi, kas rodas no šo Noteikumu pārkāpšanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas panākt vienošanos, strīdu izšķir LV likumdošanas noteiktajā kārtībā.